Menu

Cara Menyelesaikan Tanah Pusaka Banyak Nama Dalam Geran

Apabila berlaku kematian, harta pusaka simati mesti dibahagikan kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum Faraid atau muafakat. Dalam bab tanah yang melibatkan nama simati, di antara isu hangat yang sering berlaku adalah terjadinya tanah pusaka banyak nama dalam geran selepas selesai proses turunmilik tanah.

Apabila waris simati tidak bekerjasama atau tiada toleransi dalam pembahagian tanah pusaka, itu menyebabkan ada sesetengah kes tanah pusaka memiliki penama yang sangat ramai dalam satu hakmilik (geran) yang menyebabkan bahagian waris yang semakin mengecil dalam hakmilik baru yang akan didaftarkan nanti.

Kesan Buruk Banyak Nama Dalam Geran

Tanah pusaka banyak nama selepas pembahagian harta menyebabkan proses untuk urusniaga dan membangunkan tanah tersebut menjadi sukar. Malah, ianya mungkin tidak lagi praktikal untuk dibangunkan termasuklah untuk dibuat pecah bahagian.

Ini kerana untuk melakukan sesuatu urusniaga atau membangunkan tanah tersebut, persetujuan daripada setiap penama adalah diperlukan.

Mesti Baca: Pembahagian Pusaka Tanah GSA (Felda, Felcra), Lantik Pentadbir Atau Turunmilik?

tanah pusaka banyak nama

Proses untuk mendapatkan persetujuan tersebut akan menjadi lebih sukar sekiranya ada penama yang tidak setuju atau tidak memberi kerjasama sepenuhnya.

Akhirnya, tanah tersebut terbiar begitu sahaja. Masing-masing buat tidak tahu dan enggan bertanggungjawab kerana tiada sikap toleransi.

Cara Menyelesaikan Tanah Pusaka Banyak Nama Dalam Geran

Sebelum proses perbicaraan harta pusaka, sangat digalakkan waris-waris bermesyuarat terlebih dahulu di rumah. Duduk berbincang dan fikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan pembahagian dan penerima tanah pusaka tersebut.

Untuk pengetahuan, tanah pusaka tiada sekatan jumlah penerima bahagian kerana ianya bergantung kepada jumlah waris yang berhak menerima harta simati daripada sudut hukum Faraid.

Andainya waris simati ada 100 orang sekalipun jika semua mahu masuk nama dalam geran tanah tiada masalah tetapi bayangkan bahagian masing-masing yang sangat kecil dalam geran tanah nanti, berbaloikah begitu?

Namun, jika berlaku isu tanah pusaka banyak nama dalam geran tanah selepas turunmilik harta pusaka, apakah ada cara menyelesaikan urusan tanah tersebut pada masa depan?

1. Lantik Seorang Wakil Kuasa (Power of Attorney – PA)

Lantik seorang wakil kuasa (PA) di kalangan penama tersebut yang boleh dipercayai yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan segala perkara berkaitan tanah tersebut.

Melalui cara ini semua penama akan tandatangan satu Surat Wakil Kuasa (PA) untuk memberi kuasa kepada wakil kuasa tadi untuk menguruskan urusan berkaitan tanah tersebut.

Namun begitu, kuasa pemegang PA ini perlu diperhalusi dan dihadkan setakat mana yang perlu agar kuasa pemegang PA itu tidak terlalu luas sehingga menyebabkan beliau mungkin menyalahgunakan kuasa termasuk memindahmilik tanah tersebut kepada dirinya sendiri.

2. Semua Penama Dalam Geran Jual Bahagian Masing-Masing

Semua penama jual bahagian masing-masing kepada seorang atau 2 orang penama yang berkemampuan dan banyak wang yang akan membeli bahagian- bahagian tanah tersebut.

Harga jualan sewajarnya mengikut harga pasaran semasa atau harga yang dipersetujui bersama.

tanah pusaka banyak nama

Mesti Baca: Isu Tanah Pecah Sempadan Atau Pecah Bahagian?

Sekiranya PA telah ditandatangani, hanya penama yang membeli dan wakil kuasa sahaja yang akan tandatangan SNP dan Borang Pindah milik. Tak perlu lagi dapatkan tandatangan daripada semua penama. Namun begitu, setiap penama wajar dimaklumkan sebelum proses jual beli dan pindah milik itu dilakukan.

Sewajarnya proses jual beli ini diuruskan melalui seorang peguam yang akan bertindak sebagai peguamcara urusan jual beli dan sebagai stakeholder untuk mengagih-ahihkan pembayaran harga jual beli kepada setiap penama mengikut bahagian masing-masing.

3. Tubuhkan Koperasi Atau Syarikat Anak Beranak

Tubuhkan koperasi atau syarikat anak beranak di mana tanah tadi akan menjadi aset kepada syarikat atau koperasi tersebut.

Melalui cara ini setiap waris akan diberikan sijil saham mengikut bahagian masing-masing dan tanah tersebut akan dimajukan atau diusahakan dengan sesuatu aktiviti yang dapat menjana pendapatan kepada syarikat atau koperasi tersebut.

Setiap setahun sekali, hasil keuntungan perniagaan daripada tanah tersebut akan dibahagi-bahgaikan kepada setiap penama mengikut bahagian saham masing-masing.

4. Majukan Tanah Tersebut Sebagai Projek Perumahan

Tanah tersebut juga boleh dimajukan sebagai projek perumahan sama ada melalui syarikat atau koperasi adik beradik yang ditubuhkan tadi atau boleh JV dengan pemaju yang dipercayai.

Jika majukan sendiri, boleh serah balik tanah tadi kepada kerajaan dan mohon dikeluarkan geran individu yang berasingan dan seterusnya boleh bina rumah atas tanah-tanah tersebut untuk dijual.

Hasil jualan sama ada akan dibahagi-bahgaikan mengikut bahagian masing-masing atau boleh dimasukkan sebagai pendapatan syarikat dan setiap penama akan dapat keuntungan setiap tahun hasil daripada pemajuan dan penjualan rumah rumah tersebut.

Sumber: Salkukhairi Abd Sukor, Timbalan Presiden
Persatuan Guaman Hartanah Malaysia (HartaGuam)

Jelas di sini, tanah pusaka banyak nama penerima akan menyukarkan urusan tanah tersebut pada masa hadapan. Oleh itu, adalah lebih baik waris-waris berbincang dahulu sebelum perbicaraan harta pusaka.

Sangat tidak berbaloi jika semua keras kepala dan tidak mahu bermuafakat, dengan bahagian yang kecil dalam geran tanah, hendak buat sebiji rumah yang selesa pun mungkin tidak lepas?

Leave a Reply

error: Content is protected !!