Menu

Bahaya Media Sosial Archive

Bahaya Media Sosial Kepada Masyarakat

Kemajuan teknologi menjadikan capaian maklumat menjadi sangat pantas dan boleh disebarkan secara meluas ke seluruh pelusuk dunia. Itulah hebatnya kuasa media sosial seperti Facebook , Twitter, Whatsapp, Blog dan sebagainya. Tetapi hari ini media sosial sering disalahgunakan untuk menggugat perpaduan, keselamatan dan mengancam masyarakat. Bahaya media
error: Content is protected !!