Menu

Bukti Matahari Terbit Dari Barat Archive

Matahari Terbit Dari Barat. Bagaimana Keadaannya?

Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan juga ianya dipanggil hari kebangkitan semula. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu قيام yang bermaksud bangkit atau bangun. Sedangkan hari kiamat (kehancuran alam semesta berserta dengan isinya) dalam bahasa Arab adalah “As-Saa’ah”.
error: Content is protected !!