Menu

Denda IC Hilang Archive

Lebih Sejuta MyKad Hilang Dalam Tiga Tahun

Terdapat kira-kira 1.17 juta MyKad hilang dalam tempoh tiga tahun menurut rekod daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Rekod JPN menunjukkan bilangan kanda pengenalan yang hilang pada tahun lalu ialah 441,628 kes berbanding 440,854 kes pada tahun 2014. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2016 ini pula terdapat 288,434 kad pengenalan hilang.
error: Content is protected !!