Menu

Hibah Archive

Panduan Membuat Wasiat Dan Hibah Harta Pusaka

Harta pusaka adalah harta peninggalan simati sama ada dalam bentuk hartanah, wang, barang kemas dan sebagainya. Apabila mati seseorang, harta pusaka hendaklah dibahagikan kepada waris-waris yang berhak mengikut persetujuan sama ada secara faraid atau sama rata. Namun begitu, ada cara lebih mudah urus harta pusaka iaitu

Harta Hibah Bukan Harta Pusaka?

Apabila menyebut soal harta, antara isu hangat adalah berkaitan pemberian harta tersebut tidak kira pemilik harta masih hidup atau telah meninggal dunia. Tahukah anda walaupun pemilik harta meninggal dunia, ada sesetengah hartanya BUKAN harta pusaka? Lazimnya apabila pemilik harta telah meninggal dunia, hartanya menjadi harta pusaka
error: Content is protected !!