Menu

Jawatan Kosong Pegawai Tadbir Diplomatik M41 Archive

Jawatan Kosong Pegawai Tadbir Diplomatik M41

Jawatan Kosong Pegawai Tadbir Diplomatik M41 telah dibuka bagi tahun 2019. Terdapat 400 kekosongan yang perlu diisi di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Tarikh tutup permohonan pada 17 Februari 2019. Jika anda telah membuat permohonan sebelum ini tidak perlu mengisi semula permohonan cuma pastikan tidak melepasi tarikh

Panduan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41

Panduan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41 disediakan khusus untuk membantu calon membuat persiapan rapi sebelum peperiksaan berlangsung. Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41 bertujuanĀ mengukur daya pemikiran serta kebolehan calonĀ mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan danĀ pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan.
error: Content is protected !!